DONG Energy - Skærbækværket: Ophævelse af godkendelse til omlastning og oplag af ethanol

13-12-2012

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra DONG Energy ophævet godkendelsen af den 5. maj 2006 vedrørende omlastning og oplag af op til 25.000 tons 30% ethanolopløsning på Skærbækværket. Klagefristen udløber d. 10. januar 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra DONG Energy ophævet godkendelsen af den 5. maj 2006 vedrørende omlastning og oplag af op til 25.000 tons 30% ethanolopløsning på Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 10. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse om ophævelse af godkendelse til omlastning og oplag af ethanol på DONG Energy - Skærbækværket