Arla Foods AMBA Nr. Vium Mejeri: Ansøgning om miljøgodkendelse

10-12-2012

Arlas afdeling i Nr. Vium, Sønderupvej 24, 6920 Videbæk har søgt om miljøgodkendelse til at udvide osteproduktionen med udledning af spildevand via virksomhedens eget renseanlæg.
Frist for bemærkninger: 8. januar 2013 kl. 16.00

Arlas afdeling i Nr. Vium, Sønderupvej 24, 6920 Videbæk har søgt om miljøgodkendelse til at udvide osteproduktionen med udledning af spildevand via virksomhedens eget renseanlæg.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
tlf. 72 54 40 00
eller e-mail

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 8. januar 2013 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.