Novo Nordisk A/S, Hillerød

17-08-2012

Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse.
Klagefrist: 14.september 2012 kl. 16.00.

Novo Nordisk A/S, Hillerød
Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Novo Nordisk A/S, Brennum Park, 3400 Hillerød.

Revurderingen omfatter:

  • Godkendelse af hele virksomheden, 22. maj 1997
  • Fremstilling af engangsinsulinpen MS216, 5. december 2000
  • Udvidelse af virksomheden i Hillerød Faktor - VIIa fabrik ny bygning 25K, 19. februar 2002 som stadfæstet af Miljøstyrelsen

Revurderingen er baseret på virksomhedens overensstemmelse med bedst tilgængelig teknik.

Derudover er der sket en sammenskrivning og tilpasning af de gældende tre miljøgodkendelser, således at de revurderede vilkår udgør en opdateret miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Roskilde. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller , hvor den skal være modtaget senest den 14. september 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .