Høring: Nordic Sugar Nykøbing

31-08-2012

2 dage tidligere start på kampagnen -
Høring af udkast til afgørelse om at Nordic Sugar Nykøbing kan begynde kampagnen og udledning af spildevand den 13. september 2012

Nordic Sugar Nykøbing
2 dage tidligere start på kampagnen -
Høring af udkast til afgørelse om at Nordic Sugar Nykøbing kan begynde kampagnen og udledning af spildevand den 13. september 2012
Miljøstyrelsen Roskilde påtænker at træffe afgørelse om, at sukkerfabrikken, Østerbrogade 2 i Nykøbing kan begynde kampagnen den 13. september 2012 og samtidig også begynde udledning af spildevand.
Normalt begynder kampagnen og udledning af spildevand den 15. september. Virksomheden ønsker at begynde 2 dage tidligere for at minimere risikoen for oparbejdning af frosne og rådne roer samt optimere driften.
Berørte parter har ifølge forvaltningsloven1 ret til at udtale sig i sagen, inden vi træffer en afgørelse.
Bemærkninger til sagen skal sendes til Miljøstyrelsen Roskilde inden den 11. september 2012 kl. 16. Bemærkningerne vil indgå i vores behandling af ansøgningen.

Udkast til afgørelse

Du kan hente Miljøstyrelsens udkast til afgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk Høringer, eller kontakte Miljøstyrelsen Roskilde på eller 72 54 40 00.
Indsender du bemærkninger i forbindelse med den aktuelle høring, vil det ikke påvirke din ret til efterfølgende at klage over den endelige afgørelse.
Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at dit navn, adresse og tilkendegivelser i sagen vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk . Enhver, som er interesseret, kan bede om en kopi af dit høringssvar. Derudover vil dine bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.
1 Forvaltningslovens § 19 (Lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007)
Miljøstyrelsen Roskilde • Ny Østergade 7-11 • 4000 Roskilde
Tlf. 72 54 40 00 • Fax 33 32 22 28 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • www.mst.dk