I/S Vestforbrænding - Indberetning for 2011

10-08-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra I/S Vestforbrænding, Ejbymosevej 219, 2600 Glostrup

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

I/S Vestforbrænding
Ejbymosevej 219
2600 Glostrup

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde

tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 4288