Dong Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket

17-08-2012

Kyndbyværket. Indledning af revurdering af miljøgodkendelse.
Frist for henvendelser: 14.september 2012 kl. 16.00

Dong Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket
Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse fra den 19. september 2000 med senere ændringer af Dong Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Det er primært vilkår om støj, spildevand og grundvandsbeskyttelse, der bliver revurderet.
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 4 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.