DONG Energy Haderslev Kraftvarmeværk - Indberetning for 2011

08-08-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra DONG Energy Haderslev Kraftvarmeværk, Dybkær 2, 6100 Haderslev

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

DONG Energy Haderslev Kraftvarmeværk
Dybkær 2
6100 Haderslev

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 4437