Cheminova A/S: Miljøgodkendelse

14-08-2012

Miljøstyrelsen har givet Cheminova A/S miljøgodkendelse til etablering af produktionsanlæg til fremstilling af herbicidet Pethoxamid.
Klagefristen udløber: 11. september 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, 7673 Harboøre, miljøgodkendelse til etablering af produktionsanlæg til fremstilling af herbicidet Pethoxamid.

Projektet omfatter ombygning af et eksisterende produktionsanlæg.

- miljøgodkendelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 11. september 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .