Asnæsværket, Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

27-08-2012

Miljøstyrelsen har revurderet vilkår for udledning af spildevand fra Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg.
Klagefrist: 24. september 2012 kl. 16.00.

Asnæsværket
Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse Miljøstyrelsen har revurderet vilkår for udledning af spildevand fra Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg.
Revurderingen har givet anledning til at skærpe grænse-værdierne grænseværdierne for udledning af tungmetaller til Kalundborg Fjord samt vilkår om at værket skal udføre en screening af spildevandet for andre stoffer.
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Afgørelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.
Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Roskilde. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den 24. september 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk . Miljøstyrelsen