Aalborg Portland - Indberetning for 2011

08-08-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra medforbrændingsanlægget Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra medforbrændingsanlægget

Aalborg Portland
Rørdalsvej 44
9100 Aalborg

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 72 54 43 99