Tican Fresh Meat A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

17-04-2012

Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted har søgt om miljøgodkendelse til anlæggelse af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 20, Thisted.
Frist for kommentarer: 15. maj 2012 kl. 16.00

Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted har søgt om miljøgodkendelse til anlæggelse af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 20, 7700 Thisted.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 15. maj 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.