Novo Nordisk A/S i Bagsværd: Ansøgning om miljøgodkendelse

30-04-2012

Novo Nordisk A/S, Bagsværd, har søgt om miljøgodkendelse til produktion af API i pilotanlæggene i bygning 1S og 1T, Brudelysvej 20-22 i Bagsværd. Fristen for kommentering udløber d. 28. maj 2012 kl. 16.00.

Novo Nordisk A/S, Bagsværd, har søgt om miljøgodkendelse til produktion af API i pilotanlæggene i bygning 1S og 1T, Brudelysvej 20-22 i Bagsværd. Virksomheden har endvidere ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af ny bygning opført i forlængelse af bygning 1T til Mammal Celledyrkningspilot.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 28. maj 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.