Novo Nordisk A/S. Afgørelse om ingen godkendelsespligt.

11-04-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, Brennum Park, 3400 Hillerød kan ændre pilotanlægget i bygning 25K, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefristen udløber den 9. maj 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, Brennum Park, 3400 Hillerød kan ændre pilotanlægget i bygning 25K, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses her . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den 9. maj 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .