NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk. Påbud om begrænsning af udsendelse af flygtige organiske forbindelser (VOC) til luften fra virksomhedens maleanlæg.

04-04-2012

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til NLMK DanSteel A/S om begrænsning og kontrol af udsendelsen af flygtige organiske forbindelser som følge af anvendelse af organiske opløsningsmidler i virksomhedens maleanlæg, hvor stålplader rustbeskyttes. Påbuddet er en opfølgning på EU-regler på området. Klagefristen udløber den 2. maj 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til NLMK DanSteel A/S om begrænsning og kontrol af udsendelsen af flygtige organiske forbindelser som følge af anvendelse af organiske opløsningsmidler i virksomhedens maleanlæg, hvor stålplader rustbeskyttes. Påbuddet er en opfølgning på EU-regler på området.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses her .

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest onsdag den 2. maj 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .