I/S Reno-Nord: Miljøgodkendelse

19-04-2012

Miljøstyrelsen har givet I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst miljøgodkendelse til forbrænding af shredderaffald.
Klagefristen udløber: 18. maj 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst miljøgodkendelse til forbrænding af shredderaffald.

Shredderaffald fremkommer ved behandling af bilskrot og andet jern- og metalskrot. Det er restaffaldet, som er tilbage efter, at genbrugeligt jern og metal er udsorteret på shredderanlægget. Affaldet er klassificeret som farligt affald.

Reno-Nord er miljøgodkendt til at forbrænde ca. 180.000 tons affald pr. år, heraf 18.500 tons farligt affald. Mængden af affald årligt udvides ikke. Shredderaffald indgår som en del af den mængde affald, der allerede er godkendelse til at forbrænde.

- miljøgodkendelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller ,
hvor den skal være modtaget senest den 18. maj 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagegebyr:
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.