Holbæk Havbundssedimentdepot. Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse.

11-04-2012

Miljøstyrelsen har fastsat vilkår med beløb for sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot, ejet af Holbæk Kommune, Parallelvej 33, 4300 Holbæk. Klagefristen udløber den 8. maj 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har fastsat vilkår med beløb for sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot, ejet af Holbæk Kommune, Parallelvej 33, 4300 Holbæk.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses her . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 8. maj kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .