Credin A/S: Miljøgodkendelse

02-04-2012

Miljøstyrelsen har givet Credin A/S, Palsgaardvej 12, 7130 Juelsminde miljøgodkendelse til etablering af udvidelse af lager- og produktionsfaciliteter til allergen-neutral produktion.
Klagefristen udløber: 2. maj 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Credin A/S, Palsgaardvej 12, 7130 Juelsminde miljøgodkendelse til etablering af udvidelse af lager- og produktionsfaciliteter til allergen-neutral produktion.

- miljøgodkendelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller ,
hvor den skal være modtaget senest den 2. maj 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk