Novo Nordisk A/S. Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde.

07-09-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Hallas Alle, 4000 Kalundborg, kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af påfyldningsfabrik FF, før der er givet en miljøgodkendelse hertil. klagefristen udløber 5. oktober 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Hallas Alle, 4000 Kalundborg, kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af påfyldningsfabrik FF, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 - 11 eller og skal være modtaget senest den 5. oktober 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøkla-genævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .