Novo Nordisk A/S. Indledning af revurdering af miljøgodkendelser

06-09-2011

Miljøstyrelsen Roskilde tager miljøgodkendelserne af Novo Nordisk A/S, Brennum Park, 3400 Hillerød, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår.

Miljøstyrelsen Roskilde tager miljøgodkendelserne af Novo Nordisk A/S, Brennum Park, 3400 Hillerød, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 4 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få til-sendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 7254 4345 eller . Disse skal være modta-get senest den 5. oktober 2011 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.