DanSteel A/S. Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

14-09-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk, kan påbegynde bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med flytning af den bestående transformatorstation, før der er givet miljøgodkendelse hertil. Transformatorstationen flyttes fra en placering lige vest for elektrostålværket til lige øst for DanSteel A/S` administrationsbygning. Transformatorstationen bidrager ikke nævneværdigt til den samlede støjbelastning fra DanSteel A/S. Klagefristen udløber 12. oktober 2011 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at DanSteel A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med flytning af den bestående transformatorstation, før der er givet miljøgodkendelse hertil. Transformatorstationen flyttes fra en placering lige vest for elektrostålværket til lige øst for DanSteel A/S` administrationsbygning. Transformatorstationen bidrager ikke nævneværdigt til den samlede støjbelastning fra DanSteel A/S.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 12. oktober 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .