Danisco A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

28-09-2011

Miljøstyrelsen har givet Danisco A/S miljøgodkendelse til oprensning og tapning af malathion. Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for oprensning og tapning af malathion. Klagefristen udløber d. 26. oktober 2011 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Danisco A/S, Tårnvej 25, 7200 Grindsted miljøgodkendelse til oprensning og tapning af malathion.

Oprensning af malathion er en ny proces hos Danisco i Grindsted og udføres på et eksisterende anlæg ombygget til formålet. Processen er ikke en integreret del af virksomhedens øvrige produktion.

Oprenset malathion indgår i et farmaceutisk middel til bekæmpelse af hovedbundslus.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder.
Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 26. oktober 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for oprensning og tapning af malathionpå Danisco A/S, Tårnvej 25, 7200 Grindsted.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 26. oktober 2011 inden kl. 16.00.

For begge afgørelser gælder:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Miljøgodkendelse
Afgørelse om ikke VVM-pligt