AarhusKarlshamn A/S Denmark: Afgørelse om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse

14-09-2011

Miljøstyrelsen har meddelt AarhusKarlshamn A/S Denmark miljøgodkendelse til fortsat udledning af kølevand fra solventfraktioneringsanlæg 3 samt revurdering af miljøgodkendelse til udledning af kølevand, overfladevand og ibegrænset omfang processpildevand til Aarhus Havn.

Miljøstyrelsen har meddelt AarhusKarlshamn A/S Denmark, Slipvej 1 og Borneo/Skansevej, 8000 Århus C afgørelse om:

Miljøgodkendelse til fortsat udledning af kølevand fra solventfraktioneringsanlæg 3 (SF3) til Aarhus Havn. og

Revurdering af miljøgodkendelsen til udledning af kølevand og overfladevand samt i begrænset omfang processpildevand til Aarhus Havn

- miljøgodkendelse og revurdering