Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket: Miljøgodkendelse

12-10-2011

Miljøstyrelsen har givet Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket, Nefovej 50, Vodskov miljøgodkendelse til tilsatsfyring med biomasse og etablering af tilhørende anlæg.

Miljøstyrelsen har givet Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9310 Vodskov miljøgodkendelse til tilsatsfyring med biomasse og etablering af tilhørende anlæg.

Tilsatsfyring med biomasse i form af op til 560.000 tons træflis pr. år på Nordjyllandsværkets blok 3 etableres som medforbrænding til den eksisterende kulfyring på blok 3.

- miljøgodkendelse