Oudrup Losseplads, Renovest I/S: Afgørelse om ændringer til positivlister

07-10-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt afgørelse om tilføjelse af nye affaldstyper til positivlisten for blandet affald for Oudrup Losseplads, Renovest I/S.

Miljøstyrelsen Aarhus fastsætter hermed tilføjelse af nye affaldstyper til positivlisten for blandet affald for Oudrup Losseplads efter anmodning fra Renovest I/S.

Se nærmere vedr. afgørelse samt klagevejledning her på siden.

- afgørelse
- bilag til afgørelsen