Novo Nordisk A/S, Bagsværd. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

25-10-2011

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Novo Nordisk A/S, Bioprocess Pilot Plant, Brudelysvej 20-22, 2880 Bagsværd. Miljøstyrelsen har endvidere givet miljøgodkendelse til etablering af en tank på virksomheden. Klagefrist: 22. november 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Novo Nordisk A/S, Bioprocess Pilot Plant, Brudelysvej 20-22, 2880 Bagsværd. Miljøstyrelsen har endvidere givet miljøgodkendelse til etablering af en tank på virksomheden.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen

Kontakt Miljøstyrelsen Roskilde med spørgsmål til afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 22. november kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virk-somheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .