Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager: Miljøgodkendelse

28-10-2011

Miljøstyrelsen har i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 givet Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager miljøgodkendelse til udvidelse af gaslageret samt meddelt tilladelse til udledning af udskylningsvand fra genudskylning af kaverner.

Miljøstyrelsen har i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 givet Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager miljøgodkendelse til udvidelse af gaslageret samt meddelt tilladelse til udledning af udskylningsvand fra genudskylning af kaverner.

Gaslageret er beliggende Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup, matrikel nr.: 7 a, Ll. Torup By, Ulbjerg samt 7b Ll. Torup By, Ulbjerg, 1 af, 3 z, 5 a og 5 b Skinderup By, Ulbjerg og 8 a, Etterup By, Ulbjerg.

Udledningen finder sted til Lovns Bredning fra Virksund Pumpestation, beliggende Skivevej 149, 8832 Skals, matrikel nr.: Del af 7000 e, Sundstrup By Ulbjerg.

Miljøstyrelsens afgørelse kan sammen med Naturstyrelsens parallelle afgørelser i sagen ses her på siden www.mst.dk og på www.nst.dk

Miljøgodkendelse af udvidelse af naturgaslager

Naturstyrelsens annonce

Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf. 72 54 40 00
E-mail:

Miljøstyrelsen

Kan kontaktes på følgende adresser:

Odense

Unsbjergvej 2A
5220 Odense SØ

København

Strandgade 29
1401 København K

Århus

Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg