DONG Energy Power A/S, Olieterminalen AOT ApS. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse.

05-10-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen for AOT ApS, Asnæsvej 16A, 16C og 16D, 4400 Kalundborg

I forbindelse med frasalg af olieterminal til 3. part har DONG Energy anmodet om at få revurderet den gældende godkendelse, så der meddeles en særskilt afgørelse for Asnæs Olieterminal (AOT ApS). Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan meddeles en særskilt afgørelse for olieterminalen. Klagefristen udløber den 2. november 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen for AOT ApS, Asnæsvej 16A, 16C og 16D, 4400 Kalundborg

I forbindelse med frasalg af olieterminal til 3. part har DONG Energy anmodet om at få revurderet den gældende godkendelse, så der meddeles en særskilt afgørelse for Asnæs Olieterminal (AOT ApS). Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan meddeles en særskilt afgørelse for olieterminalen.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 2. november 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .