DONG Energy, Asnæsværket. Miljøgodkendelse

26-10-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Asnæsværket, Asnæsvej 16 i Kalundborg miljøgodkendelse til at genindfyre filtergips på værket blok 5. Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset til udgangen af 2012. Klagefristen udløber den 29. november 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Asnæsværket, Asnæsvej 16 i Kalundborg miljøgodkendelse til at genindfyre filtergips på værket blok 5. Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset til udgangen af 2012.

Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den 29. november 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .