Udvidelse af produktion af lægemidler baseret på fermentering i Multipurpose Plant (MPP) på Statens Serum Institut. Forslag til kommuneplantillæg m.v.

01-11-2011

På baggrund af ansøgning fra Statens Serum Institut offentliggør Miljøstyrelsen Roskilde forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af produktion af lægemidler baseret på fermentering i Multipurpose Plant (MPP) i Københavns Kommune. Frist for indsigelser og bemærkninger er den 2. januar 2012.

På baggrund af ansøgning fra Statens Serum Institut offentliggør Miljøstyrelsen Roskilde forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af produktion af lægemidler baseret på fermentering i Multipurpose Plant (MPP) i Københavns Kommune.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen Roskilde, der står for planlægningen. Derfor er det Miljøstyrelsen, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.

Udkast til miljøgodkendelse
Sammen med forslag til kommuneplantillæg offentliggøres et udkast til en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Anmodning om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Roskilde.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Anskaffelse af materiale
Forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport, VVM-redegørelse samt udkastet til miljøgodkendelse kan ses her eller få materialet tilsendt ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde på tlf. 7254 4000.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Forslag til miljøgodkendelse

Forslag til kommuneplantillæg

Ikke-teknisk resumé

VVM redegørelse

Bilag 1 - placering af fabrikken

Bilag 2 - BSL 2 område og indretning

Bilag 3 - Trykforhold

Bilag 4 - Støjbelastning

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, miljørapport, VVM-redegørelse samt udkast til miljøgodkendelse kan sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, eller som e-mail senest den 2. januar 2012. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til: Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, e-mail:

Anfør venligst dit navn, adresse eller e-mail samt jr. nr. MST-1459-00001.