TripleNine, Esbjerg: Ansøgning om miljøgodkendelse

02-11-2011

TripleNine Pharma har søgt om miljøgodkendelse til ændring af udløbssted for kølevand fra dioxin- og resteriliseringsanlægget. Frist for kommentering: 30. november 2011 kl. 16.00

TripleNine Pharma, Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg har søgt om miljøgodkendelse til ændring af udløbssted for kølevand fra dioxin- og resteriliseringsanlægget. Kølevandsudløbet ønskes flyttet fra pumpeø ud i Ho Bugt til eksisterende nødoverløb i 5. bassin ved Esbjerg Havn.

TripleNine Pharma har desuden søgt om miljøgodkendelse til ændring af afsugningssystem med nedlæggelse af termisk forbrænding på afdeling 1, samt brug af 56 m skorsten til procesluft og nedlæggelse af nuværende 80 m skorsten.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 30. november 2011 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.