Tønder Deponi: Afgørelse om påbud om ændring af vilkår

08-11-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om påbud om ændring af vilkår for Tønder Deponi. Miljøstyrelsen har ved påbud ændret det beløb der opkræves per ton affald som sikkerhedsstillelse, da forholdene der ligger til grund for udregningen af beløbet har ændret sig. Klagefristen udløber d. 6. december 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om påbud om ændring af vilkår for Tønder Deponi, Nyhedevej 1, 6280 Højer.

Miljøstyrelsen har ved påbud ændret det beløb der opkræves per ton affald som sikkerhedsstillelse, da forholdene der ligger til grund for udregningen af beløbet har ændret sig.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder

Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 6. december 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse