TAS, Trekantområdets Affaldsselskab I/S, Kolding Forbrændingsanlæg: Miljøgodkendelse

23-11-2011

Miljøstyrelsen har givet TAS, Kolding Forbrændingsanlæg, Bronzevej 6 i Kolding miljøgodkendelse til, at flere forskellige affaldstyper kan forbrændes på Kolding Forbrændingsanlæg, dog fortsat indenfor anlæggets allerede godkendte kapacitet. Klagefrist: 21. dec. 2011.

Miljøstyrelsen har givet TAS, Kolding Forbrændingsanlæg, Bronzevej 6 i Kolding miljøgodkendelse til, at flere forskellige affaldstyper kan forbrændes på Kolding Forbrændingsanlæg, dog fortsat indenfor anlæggets allerede godkendte kapacitet.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller hvor den skal være modtaget senest den 21. december 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse