Østkraft Produktion A/S. Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

23-11-2011

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i værkets ældre miljøgodkendelser, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse. Klagefristen udløber den 7. december 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Østkraft Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i værkets ældre miljøgodkendelser, og der kan meddeles nye vilkår.

Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 2 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 -11, 4000 Roskilde, tlf. nr. 72544329 eller . Disse skal være modtaget senest den 7. december kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.