I/S Vestforbrænding, Slaggedepot i Vestskoven. Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

01-11-2011

Miljøstyrelsen Roskilde tager miljøgodkendelse af Slaggedepot på Slaggevej i Vestskoven, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse. Frist for kommentarer, spørgsmål, og henvendelser om sagen er 15. november kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde tager miljøgodkendelse af Slaggedepot på Slaggevej i Vestskoven, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan med-deles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 2 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få til-sendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde tlf. 7254 4352 eller mail: . Disse skal være modtaget senest den 15. november kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.