Frederikssund Kommune, Vej, trafik og affald. Undersøgelsespåbud

22-11-2011

Miljøstyrelsen har den 15. november 2011 givet Frederikssund Kommune påbud om at udføre en undersøgelse af eksisterende perkolatopsamlingssystem og membran på deponeringspladsen for metalbelastet jord, ”crom-jordsdepotet” på matr. nr. 3kr., Oppe Sundby, Frederikssund. Klagefristen udløber den 20. december 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har den 15. november 2011 givet Frederikssund Kommune påbud om at udføre en undersøgelse af eksisterende perkolatopsamlingssystem og membran på deponeringspladsen for metalbelastet jord, ”cromjordsdepotet” på matr. nr. 3kr., Oppe Sundby, Frederikssund.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 42 81  eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 72 54 40 00 eller og skal være modtaget senest den 20. december 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og
Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .