Danish Crown: Etablering af nyt kreaturslagteri i Holsted - Indkaldelse af idéer og forslag

15-11-2011

Danish Crown Oksekødsdivisionen ønsker at etablere et nyt kreaturslagteri i Holsted på adressen Mariegaardsvej 2, Holsted i Vejen Kommune. Det nye slagteri skal erstatte flere ældre og utidssvarende anlæg der nedlægges. Frist for idéer og forslag: 13. december 2011.

Danish Crown Oksekødsdivisionen ønsker at etablere et nyt kreaturslagteri i Holsted på adressen Mariegaardsvej 2, Holsted i Vejen Kommune. Det nye slagteri skal erstatte flere ældre og utidssvarende anlæg der nedlægges, hvorefter slagteriet i Holsted vil omfatte kreaturslagtning, talgsmelteri, udbening, detailpakning og Oksekødsdivisionens hovedkontor.

Slagteriet vil have et bebygget areal på ca. 18.500 m2, have en staldkapacitet på 300 kreaturer og en slagtekapacitet på 4500 kreaturer pr. uge.
Umiddelbart vil de største miljøpåvirkninger være forbrug af vand og energi, udledning af CO2 og NOx samt udledning af næringssalte og organisk materiale med spildevandet. Nærområderne omkring slagteriet kan endvidere påvirkes af støj, lugt og tung trafik.

Miljøstyrelsen Odense har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen Odense kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af hvilke virkninger etableringen og driften af slagteriet får på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen Odense opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen Odense har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se anmeldelse, afgørelse om VVM-pligt og idéoplæg herunder eller få det ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen Odense senest den 13. december 2011. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00033
Anmeldelse
Afgørelse om VVM-pligt
Bilag til VVM
Idéoplæg