Danisco A/S, Grindsted: Afgørelse om ingen godkendelsespligt for midlertidig produktion af pektinase på biofabrikken

09-11-2011

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danisco A/S, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan foretage midlertidig produktion af enzymet pektinase på virksomhedens enzymproduktionsanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefrist: 7. dec. 2011 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danisco A/S, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan foretage midlertidig produktion af enzymet pektinase på virksomhedens enzymproduktionsanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsens afgørelse kan sesherunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til  Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den  7. december 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Afgørelse