Cheminova A/S: Afgørelse om ændring af Clausanlægget og vilkår P1 2.1

24-11-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt afgørelse til Cheminova A/S vedrørende ændring af Clausanlægget og vilkår P1 2.1.

Cheminova A/S har ansøgt om tilladelse til ændring af Clausanlæg, idet den nuværende skorsten ønskes erstattet med en nødskorsten, samtidig er der søgt om revision af vilkår P1 2.1.

Se Miljøstyrelsens afgørelse med klagevejledning her.