Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

01-11-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udskiftning af dampkedel, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udskiftning af eksisterende dampkedel med ny dampkedel, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

- tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder