Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri: Afgørelse om ikke VVM-pligt

01-11-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort, at udskiftning af dampkedel på Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri ikke kræver VVM-redegørelse.

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort at udskiftning af eksisterende dampkedel på 6 MW med ny dampkedel på 15 MW på Arla Foods Amba Nr. Vium Mejeri ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsen Aarhus afgørelse og anmeldelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Aarhus, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

- afgørelse om ikke VVM-pligt