Air Liquide: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

30-11-2011

Miljøstyrelsen har afgjort, at Air Liquide, Havnegade 151, 5000 Odense C, kan foretage påfyldning af acetylenbatterier med opløsningsmidlet DMF samt anvende den nyrenoverede batterifyldehal, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefrist: 28. dec. 2011.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Air Liquide, Havnegade 151, 5000 Odense C, kan foretage påfyldning af acetylenbatterier med opløsningsmidlet DMF samt anvende den nyrenoverede batterifyldehal, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til  Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den28. december 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Afgørelse