AarhusKarlshamn Denmark A/S: Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

08-11-2011

Miljøstyrelsen har afgjort, at ændringer af applikationslaboratoriet på AarhusKarlshamn Denmark A/S ikke er godkendelsespligt.

AarhusKarlshamn Denmark A/S, M.P. Bruunsgade 27, Århus C har ansøgt om ændringer af applikationslaboratoreiet på virksomheden.

Miljøstyrelsen har afgjort, at ændringen ikke er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelsslovens § 33.

Se afgørelsen med klagevejledning samt ansøgningen her:

- afgørelse
- ansøgning