Special Waste System A/S. Ansøgning om miljøgodkendelse vedr. håndtering af farligt affald

22-03-2011

Special Waste System A/S, Hertadalsvej 4A, 4840 Nørre Alslev har søgt om miljøgodkendelse til omlastning og videreforsendelse af farligt affald.
Frist for kommentarer til ansøgning: 19. april 2011, kl. 16.00

Special Waste System A/S, Hertadalsvej 4A, 4840 Nørre Alslev har søgt om miljøgodkendelse til omlastning og videreforsendelse af farligt affald.

Ansøgningsmaterialet

Enhver har ret til at kommentere ansøgningsmaterialet inden 3 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde. Disse skal være modtaget senest den 19. april kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøstyrelsen

Kan kontaktes på følgende adresser:

Odense

Unsbjergvej 2A
5220 Odense SØ

København

Strandgade 29
1401 København K

Århus

Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg