Slagtergården St. Lihme: Ansøgning om miljøgodkendelse

09-03-2011

Slagtergården St. Lihme har søgt om miljøgodkendelse til lempelse af støjvilkåret på 10 dB(A) i natperioden frem til den 1. april 2012. Fristen for kommentering udløber d. 6. april 2011 kl. 16.00.

Slagtergården St. Lihme, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl har søgt om miljøgodkendelse til lempelse af støjvilkåret på 10 dB(A) i natperioden frem til den 1. april 2012.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Disse skal være modtaget senest den 6. april 2011 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.