Reno-Nord, Rærup Losseplads: Afgørelse om klassificering af anlæggets enheder samt ændring af positivliste

02-03-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har truffet afgørelse om klassificering af losseplad-sens deponeringsenheder beliggende på Halsvej 70, 9310 Vodskov som kystnære enheder for henholdsvis inert affald, mineralsk affald, farligt affald og blandet affald.

Miljøstyrelsen Aarhus har truffet afgørelse om klassificering af lossepladsens deponeringsenheder beliggende på Halsvej 70, 9310 Vodskov som kystnære enheder for henholdsvis inert affald, mineralsk affald, farligt affald og blandet affald.

Miljøstyrelsen Aarhus har samtidig efter anmodning fra Reno-Nord ændret positivlisterne, for hvilke affaldstyper lossepladsen må modtage med henblik på justering i forhold til det aktuelle deponeringsbehov.

- afgørelse
- positivliste