Palsgaard A/S: Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

02-03-2011

Miljøstyrelsen har givet Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde 2 tillægsgodkendelser til virksomhedens miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelser:
Miljøstyrelsen har givet Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde 2 tillægsgodkendelser til virksomhedens miljøgodkendelse til etablering af:

- Miljøgodkendelse til udvidelse af produktionskapacitet i produktionshal D ved etablering af nyt esteranlæg og destillationsanlæg, samt tilbygning til lagerhal E med lager og kølerum

- Miljøgodkendelse til konvertering af fyringsanlæg fra fuelolie og gasolie til naturgas .

Ikke VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelsen af produktionskapaciteten i produktionshal D hos Palsgaard A/S.

- afgørelse om ikke VVM-pligt
- screeningsnotat