Novozymes A/S Kalundborg. Miljøgodkendelse af olietank

16-03-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Novozymes, Hallas Alle, Kalundborg miljøgodkendelse til en olietank.
Klagefrist: 13. april 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Novozymes, Hallas Alle, Kalundborg miljøgodkendelse til en olietank.

Afgørelsen

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 13. april 2011 inden kl. 16.00.  MST Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .