I/S Amagerforbrænding. Afbrænding af biomasseaffald; Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-VVM pligt.

15-03-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, miljøgodkendelse til forbrænding af biomasseaffald.
Klagefrist: 12. april 2011, kl. 16.00

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen Roskilde har givet I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, miljøgodkendelse til forbrænding af biomasseaffald.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.


Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 12. april 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklage-nævnet senest den 12. april 2011.

For begge afgørelser gælder:
Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .