Haldor Topsøe A/S. Miljøgodkendelse, nedgravede stålbrønde

15-03-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt miljøgodkendelse til etablering af nedgravede stålbrønde til opsamling af spildevand på Haldor Topsøes katalysatorfabrik på Linderupvej i Frederikssund. Etablering af brøndene er ikke omfattet af VVM pligt.
Klagefrist: 12. april 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt miljøgodkendelse til etablering af nedgravede stålbrønde til opsamling af spildevand på Haldor Topsøes katalysatorfabrik på Linderupvej i Frederikssund. Etablering af brøndene er ikke omfattet af VVM pligt.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 12. april 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .