Dong Energy A/S Studstrupværket: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

02-03-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Dong Energy A/S Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup kan foretage ombygning af en turbinestreng på værkets Blok 3, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Dong Energy A/S Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup kan foretage ombygning af en turbinestreng på værkets Blok 3, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

På baggrund af sagens oplysninger er det endvidere Miljøstyrelsen Aarhus’ vurdering, at projektet ikke kan være til skade for miljøet og derfor ikke skal screenes for VVM-pligt.

- afgørelse